ערעור על חיוב ארנונה


בתיק נדון ערעור מנהלי של העמותה לטיפוח הארגון כנגד מנהלת הארנונה בעיריית רמת גן. העמותה עוסקת ומפעילה מכללה בתחום הכשרה מקצועית בתחום הניהול.
צו המיסים בתחומי עיריית רמת גן כולל סיווג לגני ילדים ומוסדות חינוך ציבוריים אשר בו ביקשה המערערת להיכלל.


מנהלת הארנונה וועדות הערר דחו את השגת המערערת בעניין זה וקבעו כי היא איננה מתאימה לסיווג וזאת בהתבסס על קריטריונים אשר נגזרו מפקודת הפיטורין מסי עירייה וממשלה 1938 וע"פ סעיף 9 לפקודת מס ההכנסה. בית המשפט קיבל את עמדת המערערת ולפיה טעו מנהלת הארנונה והוועדה עת החילו על המערערת הגדרות אשר נועדו לבחינת פטור מארנונה שעה שעסקינן בסיווג נכס ע"פ השימוש הנעשה זו. כן התקבלה טענת המערערת כי בהעדר הגדרת סיווג בצו המיסים אין לבחור דווקא בפרשנות המחמירה אלא נהפוך הוא יש להקל עם הנישום.


המערערת יוצגה בתיק ע"י עו"ד גליה גרימברג.


 

 
חדשות::: כל החדשות
תעריף לא חוקי   קרא עוד...

פיצול שומות ארנונה   קרא עוד...

היטל השבחה על בניין חדש באזור קיים   קרא עוד...

סילוק חובות ארנונה כתנאי לרישום בטאבו   קרא עוד...

תיכון תל אביב   קרא עוד...

שיעור הארנונה לשנת 2014   קרא עוד...

עיריית גבעתיים נדרשה לעגל את חיוב הארנונה של חלקי מטר כלפי מטה   קרא עוד...

דירות המוחזקות ע"י עמידר ואינן מושכרות- חיובן בארנונה   קרא עוד...

אחריות בעלי מניות על חוב ארנונה בחברה   קרא עוד...

סיווג שטחים בבתי אבות לצורך ארנונה   קרא עוד...

בית ספר ציבורי   קרא עוד...

ארנונה על שטח בים   קרא עוד...

ארנונה על שטח בים   קרא עוד...

הארנונה לשנת 2013   קרא עוד...

הארנונה לשנת 2013   קרא עוד...

חיוב ארנונה על נכס ריק   קרא עוד...

אי מענה להשגת ארנונה במועד   קרא עוד...

איחור בהגשת ערעור   קרא עוד...

קביעת שיטת המדידה התקפה   קרא עוד...

דואר ישראל נגד עירית צפת   קרא עוד...

תובענה יצוגית בעניין קרקע תפוסה   קרא עוד...

הארנונה לשנת 2012   קרא עוד...

ארנונה של שטח מחוץ לתחום שיפוט   קרא עוד...

אישור לצורך העברת נכס   קרא עוד...

תשתיות נפט ואנרגיה   קרא עוד...

דינה של רשות מקומית חדשה שאיחדה מספר רשויות מקומיות   קרא עוד...

גביית ארנונה מבעלים שאינו מחזיק   קרא עוד...

סמכות ועד מקומי בגביית ארנונה   קרא עוד...

חיוב ארנונה של תחנות דלק   קרא עוד...

השוואת ארנונה ארצית - עניים משלמים יותר   קרא עוד...

ערעור כנגד חיובי ארנונה רטרואקטיבי   קרא עוד...

תובענה ייצוגית בעניין מחיר המים   קרא עוד...

חריגה מחוקי ההקפאה   קרא עוד...

ישיבת ועדת ערר לעניני ארנונה   קרא עוד...

חיוב ארנונה למשרד עו"ד   קרא עוד...

רשות מקומית תבעה את את שר האוצר   קרא עוד...

נכס שאינו ראוי   קרא עוד...

חיוב ארנונה של גג   קרא עוד...

פטור ארנונה לפנימיה במוסד חינוכי   קרא עוד...

בית אבות מונטיפיורי   קרא עוד...

העלאת הארנונה בשנת 2011   קרא עוד...

גן ילדים אלהודא   קרא עוד...

חיוב ארנונה למחזיק   קרא עוד...

גב ים   קרא עוד...

אחריות שוכר ששילם ארנונה על חוב שוכר נוסף   קרא עוד...

גביית ארנונה שלא כדין   קרא עוד...

פטור ארנונה למוסד חינוך   קרא עוד...

ארנונה על מחסנים של חברת ביטוח   קרא עוד...

חיוב ארנונה של בית אבות   קרא עוד...

חיוב ארנונה רטרואקטיבי   קרא עוד...

ביוטל רטרואקטיבי של פטור מאגרת ביוב   קרא עוד...

שינוי סיווג למפעל שלא כתוצאה מטעות.   קרא עוד...

פטור מתשלום ארנונה לבתי כנסת   קרא עוד...

אופטיקנה נ' עיריית כפר סבא   קרא עוד...

ערעור על חיוב ארנונה   קרא עוד...

ארנונה על קרוון באתר בניה   קרא עוד...

מימד הזמן בחיוב היטלי סלילה   קרא עוד...

אישור שרים הינה קריטית לשינוי תעריפי הארנונה   קרא עוד...

פסיקת בית משפט העליון ביחס לחיוב ארנונה בנכס שלא ראוי לשימוש   קרא עוד...

זכות הערעור - יש לה גבולות ?   קרא עוד...

חיוב ארנונה של עסקים הפועלים באוניברסיטאות   קרא עוד...

שיעור העלאת הארנונה לשנת 2010   קרא עוד...

זכאות לפטור מארנונה של עמותות   קרא עוד...

האם מעונות יום למבוגרים זכאים לפטור בארנונה ?   קרא עוד...

פסיקה חיובית בעמ"נ - פטור 330 בחיפה   קרא עוד...

סמכות לדיון בטענות ארנונה   קרא עוד...

סמכות הדיון בתביעת השבה   קרא עוד...

אי קיום הפרדת רשויות בוועדות ערר לענייני ארנונה ברשויות המקומיות   קרא עוד...

גרפיקה סיווג מסחר או ייצור לצורך חיוב ארנונה   קרא עוד...

מועדי הגשת ערר על גובה אגרות ביוב   קרא עוד...

פטור מארנונה עקב ביצוע שיפוצים   קרא עוד...

דינה של השגה על חיוב ארנונה   קרא עוד...

מעמדם של חובות בגין היטלי פיתוח   קרא עוד...

הטלת חיוב ארנונה על שטחים משותפים   קרא עוד...

פיצול מחסנים לצורך תשלום ארנונה   קרא עוד...

אפשרות לפטור מלא בבתי אבות   קרא עוד...

התייחסות בית המשפט המחוזי לתובענה ביחס לשיעורי העלאת הארנונה   קרא עוד...

עלות השכירות למ"ר יורדת, עלות הארנונה למ"ר עולה   קרא עוד...

ארנונה על נכס ריק בתקופה של מיתון כלכלי   קרא עוד...

עלייה של 5.5% בגביית ארנונה ממפעלים ב-2008   קרא עוד...

האם פנימיות של גופים פטורים מארנונה?   קרא עוד...

עתירה מנהלית בנושא חופש המידע   קרא עוד...

חובת הרשות המקומית להפקת אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין   קרא עוד...

בג"ץ 6090/08 בנושא משפט מנהלי והפורום המתאים בדיון בטענות "חוקתיות"   קרא עוד...

עעם 1860/06 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נ. מועצה מקומית קרית טבעון   קרא עוד...

תחולתה של הבטחה שילטונית   קרא עוד...

בג"צ 4725/07 מרכז משען נ' שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים, עיריית ת"א   קרא עוד...

עמ"נ 107/06 דורון אורלי נ' עיריית ת"א   קרא עוד...

עמ"נ 251/07 בבימ"ש המחוזי ת"א- יפו מ.הארנונה ת"א נ' סטודיו עינהר בע"מ.   קרא עוד...

(23/09/08) עת"מ 854/06 יוניון קולג' נ' משרד הפנים ועיריית ירושלים   קרא עוד...

חיוב שטחים ומעברים כ"קרקע תפוסה" בבתי הקפה בתל אביב   קרא עוד...

מטלה חדשה על מוסדות חינוך - הסדרת חריגות הבניה כתנאי לקבלת תקציבים   קרא עוד...

בג"צ - מרכז משען נ' שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים, עיריית ת"א.   קרא עוד...

הלוח הבטוח נ' מנהלת הארנונה של עיריית חיפה   קרא עוד...

סמכות דיון בתביעה להשבת כספים   קרא עוד...

חיוב שטחי חצר וקרקעות בתל אביב   קרא עוד...