חנויות בעיר

מדד ערך גלובס
03 ספטמבר, 2012

הרחוב העירוני זול כמעט עד פי שלושה מהקניון

כשגובים ארנונה בקניון גם על שטחים משותפים  וחניה, פלא שהחנויות והעסקים לא עומדים בהוצאה

לאחרונה צפה מחדש מצוקתן של רשתות  האופנה הישראליות, שמתמודדות עם משק בהאטה ואם תחרות עזה מצד רשתות מקומיות ובינלאומיות. בין היתר, מטיחים בעלי הרשתות כנגד בעלי הקניונים על שכר הדירה הגבוה.
הפעם בדקנו את עלות הארנונה בקניונים מול החלופה – חנות מרכז העיר.
מהנתונים המוצגים בטבלה עולה שבכל הערים למעט ירושלים, הארנונה על חנויות בקניון גבוהה מהארנונה על חנויות ברחוב במרכז העיר.
לצורך ניתוח התעריפים, לקחנו כדוגמא משווה חנות בשטח 100 מ"ר. כשזו ממוקמת בקניון, מיוחסים לה 30 מ"ר מעברים ו-40 מ"ר חניה מקורה שהנחנו שהיא חינם, שכן יש הבדל בתעריפי הארנונה שרשויות מבקשות עבור חניה בתשלום. נזכיר שאנו מציגים עלות ישירה ויש מקרים שבהם חיוב הארנונה על המעברים והחניון מגיע דרך חברת הניהול של הקניון, ובמקרה זה חיוב  הארנונה על המעברים והחניות יהיה גבוה ב-15% בשל עלוות הניהול שגובה חברת הניהול.
בירושלים הארנונה על מ"ר מסחרי זהה בקניונים ובחנויות. בנוסף, לא גובים בה ארנונה על המעברים ועל החניה הלא מקורה בחינם.
בגבעתיים ובכרמיאל התעריף למ"ר בסיסי בקניון גבוה 11% ובקרית אונו המחיר הבסיסי גבוה בשיעור עצום: 40% בהשוואה לארנונה לחנות במרכז העיר.
ברוב הערים גובים ארנונה על המעברים בקניון ועל החניות, ומשכך הארנונה המיוחסת למ"ר בקניון גבוהה בהשוואה למרכזי הערים.
בתל אביב גובים ארנונה רק על החניה ולא על המעברים ומשכך הפער הוא 6% בלבד. המפתיעה היא כרמיאל שבה הארנונה בקניון גבוהה ב-285%  ממרכז העיר.
הארנונה בקריית אונו גבוהה ב-13% מתל אביב, נתון מפתיע ביותר, לא פחות מכך שקרית אונו גובה את הארנונה היקרה ביותר על חנויות בקניון, בכלל.
מהטבלה ניתן לגלות שבפריפריה גובים ארנונה גבוהה ביותר בקניון, גם אבסולוטית, בהשוואה למרכז.  

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
https://www.erech.co.il/sites/default/files/pdf/street.pdf