מגורים

מדד ערך גלובס
02 נובמבר, 2012

רמה סוציו-אקונומית מול תעריף הארנונה: קשר מקרי למדי

בתל אביב הארנונה לנפש גבוהה ב-40% מהרצליה ורמת השרון; בכפר שמריהו, המדורגת ראשונה ברמה הסוציו-אקונומית, הארנונה גבוהה ב-15% מראש פינה שבעשירון שביעי.
לקראת הבחירות הצפויות, שבהן יושם דגש משמעותי על הנושאים החברתיים, החלטנו לבדוק האם יש קשר ברור בין הרשויות המקומיות הגובות ארנונה גבוהה בממוצע לתושב ובין הרמה החברתית-כלכלית באותה רשות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעניקה לכל ישוב ציון בסולם שבין 1 ל-10 המדרג את הרמה החברתית-כלכלית של אותה רשות. הדירוג נקבע לפי המקורות הכספיים של התושבים , צפיפות הדיור, הרכוש, מספר מכוניות למשפחה ושנת הייצור שלהן, מספר שנות לימוד, שיעורי תעסוקה ואבטלה ועוד. ככל שהדירוג גבוה יותר, הרמה החברתית-כלכלית גבוהה יותר.
לכאורה, ניתן לצפות שברשות מקומית שבה נגבית ארנונה גבוהה לכל נפש בממוצע, תהיי אוכלוסייה חזקה במונחים כלכליים-חברתיים, וזאת משתי סיבות. האחת, לרשות כזו יש הכנסות גבוהות והיא יכולה לספק שירותים רבים לתושבים בתחום התרבות, החינוך, הספורט, איכות הסביבה ותחומים נוספים. הספקת שירותים אלו יוצרים מקומות עבודה רבים לתושבי הרשות ובדרך זו היא אמורה להעלות את הרמה הכלכלית של התושבים. הסיבה השנייה: רשות מקומית שמספקת שירותים רבים בתחומים האמורים ( תרבות, חינוך, ספורט וניקיון) עשויה למשוך אליה אוכלוסייה חזקה מבחינה כלכלית, אף אם התושבים עובדים ברשות מקומית אחרת.
ניתחנו את הנתונים ולהפתעתנו גילינו שאין יחס ברור בין ארנונה למצב סוציו-אקונומי, היינו הרשות  המקומית שגובה את הארנונה הגבוהה ביותר ברמה סוציו-אקונומית. הטבלה מביאה את 30 הרשויות המקומיות, מתוך 250 שמוגדרות בישראל, הגובות את הארנונה הגבוהה ביותר לנפש מעסקים וממשקי בית, ומציגה דירוגן הסוציו-אקונומי:במקום הראשון בטבלה מוצבת מועצה אזורית תמר, המאכלסת 1,300 נפש בלבד וממוצע הארנונה בה מעל 57 אלף ₪ בשנה, אלא שהיא מקרה קיצון יוצא דופן בשל ריבוי המלונות והמפעלים שבה,  לעומת המספר המצומצם מאוד של תושבים.לכן נתייחס למועצה אזורית חבל אילות כמדד. כפר שמריהו, המדורג 10 ברמה החברתית-כלכלית גובה ארנונה ממוצעת לנפש בגובה 58% בלבד בהשוואה לממוצע לתושב במועצה האזורית חבל אילות, שמדורג 4 מבחינה סוציו-אקונומית, כמו לוד או אופקים.
פתח תקווה גובה ארנונה ממוצעת לנפש בשיעור 24% בהשוואה למועצה אזורית חבל אילות, והיא מדורגת 6 ברמה החברתית-כלכלית.
דבר מעניין נוסף הוא שמשקל הארנונה למגורים בתוך סך הגבייה מארנונה במועצה אזורית חבל אילות הוא 12%, בעוד שבתל אביב הארנונה למגורים מהווה 24% מהכנסות הארנונה מעירייה, ובפתח תקווה הארנונה למגורים מהווה 40% מתוך הארנונה.  ביסוד המעלה, האחרונה בטבלה שלנו, 62% מהארנונה נגבית ממשקי הבית.
בטורים הבאים ננסה לבדוק כיצד מתנהגת הארנונה ככל שמתרחקים מתל אביב ומי היא הרשות המקומית שבה גובים את הארנונה הגבוהה ביותר למגורים.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
https://www.erech.co.il/sites/default/files/pdf/megurim.pdf