מדד ערך גלובס

29 אוגוסט, 2012

מגרשים למכירת רכב
יד שנייה על קרקע יקרה
הארנונה למגרש רב בבאר שבע – הגבוהה בארץ; בקרית שמונה עלול להיות יקר יותר

בשנים האחרונות תופעת המגרשים למכירת רכב הולכת וצוברת תאוצה. לכך תרמה התרחבות שיטת הליסינג ובייחוד הליסינג התפעולי, שכן חברות הליסינג מפעילות מגרשים רבים למכירת כלי רכב המשומשים. החברות הגדולות מפעילות כל אחת עד 30 סניפי מכירה כאלה ברחבי הארץ.
מטבלת ההשוואה שלנו מתברר שבאר שבע גובה את הארנונה הגבוהה ביותר על מגרשי מכירת רכב, בהשוואה לערים האחרות שהשווינו ביניהן.
לשם עריכת ההשוואה הנחנו שעסק מכירת כלי הרכב זקוק ל-50 מ"ר למשרד, ונוסף להם קרקע בשטח 2,000 מ"ר, המשמשת לתצוגת כלי הרכב למכירה.
קרית שמונה גובה על 150 המ"ר הראשונים ארנונה בתעריף מבנה ועל יתר השטח תעריף בגובה תעריף קרקע תפוסה. היינו, אף אם שטח המשרד יהיה קטן מ- 50 מ"ר, תעריף הארנונה ל-150 מ"ר הראשונים יישאר באותו גובה.
לאחרונה פנתה עיריית קרית שמונה בבקשה לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר להשית את התעריף הגבוה על שטח 750 מ"ר ולא על 150 מ"ר. אם תתקבל בקשתה, הארנונה להפעלת מגרש למכירת רכב בעיר זו תהיה גבוהה ביותר ותגיע ל-160 אלף שקל,  60% יותר מאשר בת"א ובבאר שבע.
בעיריית פתח תקוה, שטח קרקע באותו שיעור של שטח המשרד יהיה פטור מארנונה והיתר תשולם לפי תעריף קרקע תפוסה. עיריית פתח תקוה נותנת פטור מתשלום ארנונה על שטח קרקע באותו היקף של תכסית המבנה ובלבד שהוא משמש לפעילות הקשורה לעסק ולא לצרכים אחרים, כמו חניה לעובדים.
המפתיעה היא עיריית באר שבע, המנסה להקל על בעלי העסק ופותרת מתשלום ארנונה על שטח שהוא פי שלושה משטח התכסית של הבניין. בדוגמה שלנו, לפיכך, 150 מ"ר יהיו פטורים מארנונה. אולם ביחס ליתרת השטח, תעריף הקרקע גבוה אף יותר מת"א.
המקרה של באר שבע מייצג כשל בתכנון, משום שבמקרה זה התכסית קטנה באופן חריג ומשכך העלות הכללית גבוהה באופן חריג.    

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן