מרכז העיר לעומת פאתי העיר

מדד ערך גלובס
29 נובמבר, 2012

ירושלים מובילה בפער בין מרכז העיר לשכונות

תעריפי ארנונה מבטאים את העדפות הרשות לאופי העירוני באזורים שונים בשטחה.מי הערים שמושכות למרכז מגורים,מסחר ותעשיה ומי דוחפות החוצה?

רשות מקומית יכולה לנהל את המדיניות של ייעודי קרקע באמצעות ארנונה.אם יש רצון למקם את אזורי התעשייה בחלק מסוים של העיר ואת אזורי המגורים בחלקים אחרים של העיר,לרשות המקומית יש אפשרות,לפחות לכאורה,להפעיל את מדיניותה באמצעות עלות ארנונה לפי הקטגוריות הללו.ברוב צווי הארנונה מצויה מפה הצבועה בצבעים שונים כפונקציה של אזורים שונים,מפה זו יכולה להמחיש העדפות אלו של העירייה.
אם מפעל תעשייתי הממוקם במרכז העיר יחויב בארנונה גבוהה משמעותית בהשוואה למיקום אחר בעיר,יש להניח שלאורך זמן מפעלי התעשייה ירוכזו במקומות שזולים יותר עבורם.כך ניתן להניח גם ביחס למסחר.
ברשימה זו בדקנו את חיובי הארנונה במרכז העיר לשימושי מסחר,תעשייה ומגורים בהשוואה לארנונה במיקום אחר בפאתי העיר.
לשם בניית הטבלה המשווה הנחנו דירת מגורים בשטח 100 מ"ר ברוטו,חנות בשטח דומה ומפעל תעשייתי קטן יחסית בשטח 500 מ"ר ברוטו.הסכומים המצוינים בטבלה מייצגים עלות שנתית למ"ר ברוטו.למעט חיפה,שבה יש עלות גבוהה לכל אחד מהקטגוריות במרכז העיר בהשוואה למיקום בפאתי העיר,בשאר הערים החיובים מתנהגים באופן שונה עד כדי סותר בן הרשויות.
ירושלים ככל הנראה שואפת לפיזור המסחר בכל העיר,ומשכך תעריף הארנונה לנכסים שייעודם שימוש מסחרי,הוא אחיד בכל העיר.זאת בעוד שבארנונה שגובים מתעשייה וממגורים יש פער עצום בין מרכז העיר לפאתי העיר.בירושלים הפער הזה הוא הגבוה ביותר בהשוואה לכל הארץ- כ- 60% תוספת ארנונה במרכז העיר.ירושלים רצתה לעודד מעבר מחסנים לאזור התעשייה בעטרות והפחיתה את הארנונה בקטגוריה זו באזור זה.
לעומת זאת תל אביב,ברמת גן,בפתח תקווה,בבני ברק ובנתניה,תעריף הארנונה לתעשייה זהה במרכז העיר ובפאתי העיר בעוד שבמסחר ובמגורים הארנונה גבוהה יותר במרכז העיר.
במודיעין ובאשדוד אין הבדל בתעריף הארנונה למגורים באזורים השונים של העיר.
נציין שהתעריף המצוין בטבלה מתייחס לדירת מגורים רגילה. התעריף לדירות גג באשדוד גבוה יותר,אולם גם הוא אינו משתנה בין אזורי העיר השונים.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
https://www.erech.co.il/sites/default/files/pdf/paar-004.pdf